لطفا کمی صبر کنید

ضرورت ساماندهی سازمان های مردم نهاد در راستای مدیریت سلامت

کرمانشاه- در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذائی استان کرمانشاه بر تشکیل و سامان یابی سازمان های مردم نهاد و نقش یابی روزافزون آنها در مدیریت سلامت تأکید شد.