لطفا کمی صبر کنید

موج بازگشت زائران از مرز مهران

ایلام-موج بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز مهران به کشور ادامه دارد.