لطفا کمی صبر کنید

رحیم صفوی: ایران وزن برتر ژئوپلیتیک را در منطقه دارد

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: ایران وزن برتر ژئوپلیتیک را در منطقه دارد و تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شده است.