لطفا کمی صبر کنید

دلهره و نگرانی مردم از پس لرزه های احتمالی

گزارشی از سطح شهر ایلام