لطفا کمی صبر کنید

شرایط عادی در فارس پس از وقوع زمین لرزه

زمین لرزه در فا س احساس شد، شرایط عادی است.