لطفا کمی صبر کنید

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره زمین لرزه اخیر

همه مراکز درمانی و بهداشتی آماده باش هستند.