لطفا کمی صبر کنید

مدیریت بحران : زمین لرزه دراستان مرکزی بدونه خسارت

زلزله 7و2دهم ریشتری سلیمانیه عراق هیچ گونه خسارتی دراستان مرکزی نداشته است.