لطفا کمی صبر کنید

وحشت مردم خوزستان از زمین لرزه شدید

احساس زمین لرزه شدید در خوزستان موجب بیرون آمدن مردم به خارج از خانه ها شد.