لطفا کمی صبر کنید

کمبود شدید چادر و پتو/زلزله‌زدگان هم‌چنان نیازمند آب بسته‌بندی و مواد خوراکی