لطفا کمی صبر کنید

بزرگترین معضل جوامع بشری ترویج خشونت و آتش افروزی است

ایلنا: معاون سیاسی استاندار اردبیل گفت: دانشگاه‌ها بهترین مراکزی هستند که می توانند علم را به معنای واقعی در خدمت ارزش های بشری قرار دهند.