لطفا کمی صبر کنید

عدم امکانات لجستیک مناسب، برای معدوم سازی لاشه دام‌ها

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه عدم لجستیک مناسب برای حمایت از بحث‌های بهداشتی دامپزشکی را مهمترین مشکل فعلی عنوان کرد.