لطفا کمی صبر کنید

گزارش مکتوب : مهار بیابان زایی در هرمزگان + فیلم

هرمزگان با ۲۸ نقطه بیشترین نقاط بحرانی بیابانی را در کشور دارد.