لطفا کمی صبر کنید

"شفافیت" حلقه گمشده فعالیت‌های شهرداری و ادوار شورای شهر اهواز

رسانه‌ها و کارشناسان همواره یکی از چالش‌های جدی در بررسی عملکرد شهرداری اهواز به ویژه دوره قبل که با تلاطم‌ها و نارضایتی‌های مردم همراه بود، را عدم شفاف بودن فعالیت‌های شهرداری می‌دانند، موضوعی که مورد تاکید اعضای شورای پنجم اهواز نیز قرار گرفته است.