لطفا کمی صبر کنید

جای خالی وقف برای تقویت علم در شهرستان بشرویه احساس می‌شود

رئیس اداره اوقاف شهرستان بشرویه گفت: ماموریت‌های اصلی اوقاف در سه مسیر قرآن، عترت و وقف تعریف شده و با توجه به استعداد بالای دانش آموزان و دانشجویان این شهرستان در زمینه‌های علم وفناوری جای خالی موقوفات با نیت کمک به نخبگان کم و بیضاعت احساس می‌شود.