لطفا کمی صبر کنید

۱۰۰ میلیون و ۳۱۱ هزار تردد در محورهای همدان به ثبت رسید

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان همدان از ثبت یکصد میلیون و ۳۱۱هزار تردد در محورهای همدان در سال ۹۶ خبر داد و گفت: ۱۸ دوربین نظارتی در محوزهای همدان فعال است.