لطفا کمی صبر کنید

۹۰ پروژه از استان سمنان به همایش فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران معرفی شد

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان گفت: ۹۰ پروژه از استان سمنان به همایش فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران معرفی شد.