لطفا کمی صبر کنید

مشکل کمبود امام جماعت در برخی از شهرهای هرمزگان رفع شود

بندرعباس - مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: ​مشکل کمبود امام جماعت در برخی از شهرهای هرمزگان رفع شود.