لطفا کمی صبر کنید

هیچ حمایتی از بازدید‌های علمی و آموزشی در استان مرکزی انجام نمی‌شود

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه تالار‌های علوم در استان مرکزی باید تشکیل شود، گفت: هیچ حمایتی از بازدید‌های علمی و آموزشی در استان مرکزی انجام نمی‌شود.