لطفا کمی صبر کنید

دستگاه خرمن‌كوب جان زن 60 ساله را گرفت

يك زن 60 ساله هنگام كار با دستگاه خرمن‌كوب در شهرستان نيشابور جان خود را از دست داد.