لطفا کمی صبر کنید

تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی ابعاد حادثه روستای شهرستانک جغتای

فرماندار جغتای وضعیت کنونی جغتای را آرام دانست و گفت: کمیته‌ای ویژه متشکل از اعضای شورای تامین این شهرستان و خراسان رضوی برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه تشکیل شده است.