لطفا کمی صبر کنید

بانک سامان رشت آتش گرفت

دقایقی پیش بانک سامان رشت واقع در میدان باستانی شعار (صابرین ) رشت آتش گرفت.