لطفا کمی صبر کنید

واحدهای تولیدی استان مرکزی با مشکل وثیقه در دریافت تسهیلات روبه‌رو هستند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان مرکزی گفت: عمده مشکل در بحث تسهیلات طرح رونق تولید شرط وثیقه است که تقاضا می‌شود بانک‌ها ضمانت‌نامه صندوق ضمانت را از واحدهای متقاضی تسهیلات بپذیرند.