لطفا کمی صبر کنید

سهم رودخانه کرج در زیبایی چهارمین جاده گردشگری جهان

کرج - سهم رودخانه کرج در زیبایی چهارمین جاده گردشگری جهان غیرقابل‌انکار است. این روزها صدای پا آب را از گوشه گوشه جاده چالوس می‌توان شنید.