لطفا کمی صبر کنید

مبارزه بیولوژیک در ۲۰ هزار هکتار از مزارع استان اردبیل انجام می‌شود

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: مبارزه بیولوژیک در سطح ۲۰ هزار هکتار از مزارع استان اردبیل انجام می‌شود.