لطفا کمی صبر کنید

کمتر از ۱۰ درصد منابع بانک‌ها برای طرح رونق تولید در نظر گرفته شده است

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی گفت: کمتر از ۱۰ درصد منابع بانک‌ها برای طرح رونق تولید درنظر گرفته شده است.