لطفا کمی صبر کنید

بهره برداری از طرح های موقوفه ای فاروج

طرح های آبیاری تحت فشار و خانه عالم در فاروج به بهره برداری رسید و ساخت شبستان امامزاده نورالله نیز آغاز شد