لطفا کمی صبر کنید

بهره برداری از مسجد مرحوم آیت الله منزوی

مسجد آیت الله ابوالقاسم منزوی آبادان پس از بهسازی به بهره برداری رسید.