لطفا کمی صبر کنید

رشد فناوری‌های علمی و نظامی در پرتو تفکر بسیجی

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز در پرتو تفکر بسیجی رشد فناوری‌های علمی و نظامی، هزینه حمله دشمن به ایران اسلامی افزایش یافته است.