لطفا کمی صبر کنید

تخریب ساخت وساز‌های غیر مجاز در نوشهر

۴ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی نوشهر تخریب شد.