لطفا کمی صبر کنید

راه اندازی کتابخانه عمومی دهستان شوی بانه به همت خیر تهرانی

بانه- کتابخانه عمومی با عنوان ریژگه در دهستان شوی در بخش مرکزی شهرستان بانه به همت خیر تهرانی و انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی «حامی» راه اندازی شد.