لطفا کمی صبر کنید

فرهنگ بسیجی کلید حل مشکلات کشور است

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: بسیج فرهنگی است که با فراگیر شدن آن مشکلات کشور حل خواهد شد.