لطفا کمی صبر کنید

آماده حذف هزینه های مانع صادرات هستیم/ضرورت رفع قوانین پیچیده

بیرجند- رایزن بازرگانی افغانستان در ایران بابیان اینکه باید موانع پیش روی صادرات رارفع کنیم، گفت: حاضریم تمام هزینه هایی که مانع صادرات است راحذف کنیم مشروط به اینکه ایران این قدم را بردارد.