لطفا کمی صبر کنید

پرورش میگو و ماهی در قفس از محورهای اقتصاد مقاومتی در هرمزگان است

استاندار هرمزگان پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس را از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی در هرمزگان برشمرد.