لطفا کمی صبر کنید

گشایش نمایشگاه پژوهش و فناوری با حضور استاندار هرمزگان در بندرعباس

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه پژوهش و فناوری با حضور استاندار هرمزگان در بندرعباس گشایش یافت.