لطفا کمی صبر کنید

جریان امیدوار کننده‌ای در حوزه تولید علم و فناوری در کشور شکل گرفته است

استاندار هرمزگان گفت: جریان امیدوار کننده‌ای در حوزه تولید علم و فناوری در کشور شکل گرفته است و از اساتید و دانشجویان بسیجی نیز انتظار می‌رود به سراغ رفع نیازهای کشور در عرصه تولید علم و فناوری بروند تا از خام فروشی جلوگیری شود.