لطفا کمی صبر کنید

مالچ پاشی نفتی خسارت جانی و مالی نداشته است

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان با اشاره به برخی شایعات در خصوص عوارض مالچ پاشی نفتی گفت: مالچ پاشی نفتی از 50 سال پیش آغاز شده و تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی بر اثر مالچ پاشی نفتی ایجاد نشده است.