لطفا کمی صبر کنید

حضور رئیس جمهور در جمع دانشجویان سیستان و بلوچستان

رئیس‌جمهور در جمع دانشجویان سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه محل نقد کردن و حرف زدن است و دانشگاه باید با همه جا فرق کند .