لطفا کمی صبر کنید

پرورش هنرمند دینی وظیفه حوزه‌های علمیه است

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس گفت: درگذشته نقش حوزه‌های علمیه برای تربیت هنرمندان صاحب‌نام بسیار پررنگ بود و اکنون نیز باید به این سمت پیش برویم.