لطفا کمی صبر کنید

لزوم آموزش مسائل حقوقی به دانش آموزان از دوران ابتدایی

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: آموزش و پرورش زیربنایی ترین نهادی است که می تواند در زمینه حقوق به دانش آموزان آموزش داده و روح پرسشگری ، آزادیخواهی را در آنها زنده نگه داشته و نهادینه کند و این کار باید از همان دوران پیش دبستانی و ابتدایی انجام شود.