لطفا کمی صبر کنید

افراط‌گرایی با سنت پیامبر(ص) همخوانی ندارد

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور از پیامبر (ص) به عنوان الگویی برای سعادت زندگی انسان‌ها نام برد و گفت:خداوند شخصیت پیامبر اکرم(ص) را بهترین الگو برای حیات سعادتمند قرار داده است و در سیره ایشان افراط گرایی وجود ندارد.