لطفا کمی صبر کنید

مشکلات متعددی صنایع شهرستان کاشان را تهدید می‌کند

فرماندار کاشان با اشاره به اینکه ۲۶۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان در حوزه صنعت و کارآفرینی امرار معاش می‌کنند گفت: باید مشکلات این حوزه‌های شغلی را حل کنیم.