لطفا کمی صبر کنید

طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم باقوت ادامه می‌یابد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم باقوت ادامه می‌یابد.