لطفا کمی صبر کنید

تاکید بر جمع آوری قلیان از قهوه خانه های بهارستان

بهارستان- ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهارستان بر جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها تاکید شد.