لطفا کمی صبر کنید

۳۸۰ پروژه دستگاه‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی در استان یزد احصا شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: ۳۸۰ پروژه دستگاه‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی در استان یزد احصا شده است.