لطفا کمی صبر کنید

دانشگاه یزد رتبه نخست ‌تحصیلات تکمیلی ‌را به خود اختصاص داد

رئیس دانشگاه یزد اظهار داشت: استان یزد رتبه اول در دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کشور را به خود اختصاص داد.