لطفا کمی صبر کنید

‌بی‌رمقی مراسم دانشجو در روز ‌رونمایی از "مأموریت" مهرعلیزاده در اصفهان

استاندار اصفهان در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از فضای بی‌رمق سالن مراسم انتقاد کرد.