لطفا کمی صبر کنید

۶۰۰۰ دانش‌آموز افغانستانی در استان بوشهر رایگان تحصیل می‌کنند

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان بوشهر با اشاره به ارائه خدمات لازم به اتباع بیگانه در این استان گفت: شش‌هزار دانش‌آموز افغانستانی در استان بوشهر رایگان تحصیل می‌کنند.