لطفا کمی صبر کنید

مجمع خیرین ازدواج در شهرستان اسدآباد راه‌اندازی می‌شود

معاون فرماندار اسدآباد همدان گفت: مجمع خیرین ازدواج در شهرستان اسدآباد راه‌اندازی می‌شود.