لطفا کمی صبر کنید

قانون مبارزه با پول‌شویی به‌زودی در استان بوشهر اجرا می‌شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر با اشاره به برگزاری نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: قانون مبارزه با پول‌شویی به‌زودی در استان اجرا می‌شود.