لطفا کمی صبر کنید

عشایر ۳۷ درصد تولیدات صنایع‌دستی همدان را به خود اختصاص داد

رئیس امور عشایر استان همدان با بیان اینکه جامعه عشایر همدان ۳۷ درصد تولید صنایع‌دستی استان را به خود اختصاص داده است، گفت: یک هزار و ۷۶۵ نفر از عشایر استان همدان بیمه هستند.